Fottea - Ahead of Print

Freshwater Algae of North America: book review

Aloisie Poulíčková, Petr Dvořák, Petr Hašler

Fottea X:X  

We frequently utilized the first edition of this book for educational purposes, because  it provides an excellent summarization of the most important characteristics of freshwater microalgae of the temperate zone (Wehr & Sheath 2003). Thus, we welcome new edition and we expect that it will become the basic guide for phycologists during the next decade.
New edition is a result of fruitful cooperation of a large author collective, mostly composed of top specialists in phycology. It is worthy to buy second edition containing updated references, illustrations, methods and approaches. Moreover, an alteration of species concepts, which is a result...

In memoriam - RNDr. Josef Nečas CSc.

Jiří Komárek

Fottea X:X  

Dne 12. září 2016 zemřel v Třeboni ve věku 91 let RNDr. Josef N e č a s CSc., genetik a dlouholetý pracovník algologických laboratoří Mikrobiologického ústavu ČSAV v Třeboni. Zabýval se po řadu let problematikou fylogenese a indukovanou i genetickou variabilitou jednobuněčných řas. Zaměřoval se především na nepohlavně se rozmnožující kokální zelené řasy a jeho práce v tomto směru byla bezesporu průkopnická i ve světovém měřítku a měla unikátní a zásadní vědecký význam.

Doyen of Czech phycology

Jaromír Lukavský

Fottea X:X  

RNDr. Oldřich Lhotský turned 90 this year, and therefore the Czech Botanical Society named him an honorary member, in recognition of his lifelong work in the field of phycology. He is already an honorary member of the Czech Limnological Society and holder of the Holuby medal of the Slovak Botanical Society. His journey to the Institute of the Academy of Sciences was far from easy.